7 thoughts on “Xóa đường viền bao quanh Text Box trong Word – http://taimienphi.vn

  1. mình có 1 bảng có cả dữ liệu bên trong . nhưng mình xóa khung r giờ muốn khôi phục khung lại thì làm ntn ta >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *