12 thoughts on “[XIAO ZHAN × WANG YIBO] Khi 2 anh nhà chơi trò chơi cảm xúc.

  1. 😊😊😊😂😂😂😂😂 moi đầu Bác dẫn chương trinh du bao thoi tiết cua trần tinh lênh minh đa buôn cuoi roi " đợi hêt rét đánh nhau tiep" " nho chăm sóc cho lừa… đê khỏi bi ret" xuất sắc k hổ la MC. Đen lượt ca ca nhìn ve mat biến hóa thi thoi roi tức gian ma van thay dê thương. 😊😊😊❤❤❤❤. Ad nha minh cung dê thương đăng toàn hàng độc.

  2. Hà hà. Lúc đầu là sao hả chiến ca.tưởng chọn cho đệ ấy mà cái mặt ca gian dễ sợ.haha.đáng iu quá

  3. ngồi xem mà cười không ngừng đc luôn. Xiao Zhan đọc vè nghe dễ thương qtqđ. Ko bik phải vì thik XZ quá mà thấy cái j của Xiao Zhan cũng dễ thương, cũng đẹp, cực thik giọng đọc vè của Xiao Zhan. XIAO ZHAN IS THE CUTEST SUPERSTAR I’VE MET ❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *