39 thoughts on “Xem Phim Thất Tinh Anh Hùng Truyện 2121) Tập 1a _ Server Youtube

  1. Hồi nhỏ coi cái này trên đĩa được mấy Tập thì đi ỉa không cho coi nữa đĩa lậu mà xong quên luôn tới giờ mới nhớ kiếm cái tên mặt coi lại

  2. Hồi đó tập cuối chạy đông chạy tay, bất chấp đường ngắn nhất vượt qua nào cỏ, nào cây tra, cây trâm bầu.. chỉ bởi đi học buổi sáng về trưa quá, 11h bị trễ.. cuối cùng cúp điện, về nhà hai cái chân bây giờ còn sẹo..😭😭
    Dàn sao Vị ngọt Macchiato..😘

  3. ko thé tinh vào mát minh nua tim phim nai rát lau roi ma ko nho tên lênh Google ko biết bao lan ma ko ra nho bo phim huong ca phe lai tim thay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *