17 thoughts on “Xe limousine Lincoln siêu dài trên phố Hà Nội, đi liệu có khó không nhỉ?

  1. Ở việt nam thì mình chưa thấy nhưng bên nước ngoài mình thấy họ chở quan tài trong các đám hiếu( mình không chê)

  2. Ghê nhỉ dòng này cũng là của mẹc nhưng dược độ lên chuyên dành cho dân ăn chơi mí lại quan chức thế giới nó hay đi không ngờ việt nam lại có phê thật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *