Xác định nhu cầu vốn lưu động

Mạng lưới tin tức Công Nghệ

Xác định nhu cầu vốn lưu độngVốn lưu động chính là số vốn tiền tệ mà doanh nghiệp ứng trước để có thể mua sắm, hình thành tài sản lưu động thường xuyên, cần thiết của doanh nghiệp.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra thường xuyên và liên tục, được lặp lại theo chu kỳ kinh doanh. Trong mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh đều phát sinh nhu cầu vốn lưu động.

Thông qua việc xác định nhu cầu vốn lưu động, bạn sẽ xây dựng được phương án tài chính một cách rõ ràng để từ đó có thể lựa việc sử dụng nguồn vốn nào cho phù hợp.

Đăng ký tham dự Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp để nắm được phương pháp huy động vốn đa kênh và quản trị nguồn vốn hiệu quả:
– Tại Hà Nội:
– Tại Hồ Chí Minh:

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://arabsn.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *