Windows 10 – Cách Tắt Tính Năng Tự Động Tải Cập Nhật (Windows Update)Máy tính Windows 10 khi có kết nối internet sẽ tự động tải và cài đặt phần cập nhật của hệ điều hành. Điều này đôi khi làm mất rất nhiều thời gian khi tắt máy và mở máy. Video này sẽ hướng dẫn cách tắt tính năng tự động tải cập nhật (Windows Updates). Các bạn có thể chủ động cập nhật khi có thời gian rãnh.

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *