Vui chơi cùng Nông dân vùng nguyên liệuNgày 28-30/11/2019, Tập đoàn Lộc Trời đã tổ chức chương trình “Du lịch nông dân Vùng nguyên liệu” tại thành phố Vũng Tàu.
…………………………………………………………………..
GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
Thành lập từ năm 1993, trải qua 24 năm phát triển, Tập đoàn Lộc Trời luôn gắn bó với người nông dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam. Tập đoàn với 25 chi nhánh trải rộng khắp Việt Nam, một chi nhánh tại Campuchia.
website:
Facebook:
#Dulịchnôngdân, #dulịchvũngtàu, #NôngdânSRP, #Cùngnôngdânpháttriểnbềnvững, #TậpđoànLộcTrời

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://arabsn.net/category/giai-tri/

Leave a Reply