6 thoughts on “Vua Trò Chơi Yugioh – PUBG Bộ Bài Jaden Yuki Cùng Combo Lỗi | Elemental Hero Neo #450

  1. Ông dần dần nhớ bài rồi đấy, con hero gọi lên sân từ con hero công 0 thủ 0 không thể tấn công quái có sao nhỏ hơn nó, hero 2k5 kia lên sân được buff 300 công với mỗi hero trong mộ và bất tử trong chiến đấu nhé, mách cho để còn tính dame otk :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *