2 thoughts on “Vừa chào đời, cặp song sinh dương tính ma túy

  1. Thôi thế cũng may…. Cũng may là 2 bé chưa lớn lên, lớn lên để phải sống trong một hoàn cảnh đau khổ khi có người mẹ như này làm ảnh hưởng đến tương lai 2 bé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *