17 thoughts on “Vong Linh Thằng Nhỏ | Truyện Ma Có Thật MC Đình Soạn Mới Kể Nghe Là Nghiền

  1. Chuyen ke co hâu. Co ma thây sai sai. Vo dem zai ve nha chich ma thang chong van ok. Chán cho cai ông sáng tãc ra câu chuyen này. Vơ o ma vay xem có mà băm ra trăm manh.

  2. Xin cảm ơn ANH Đình soạn cùng tác giả nhiều lắm.nhân vật út thông.với người chồng hây quá👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *