Vợ Già Chồng Trẻ #1 – Tiểu Thuyết của Hồ Biểu Chánh | Trò Chuyện Đêm KhuyaTiểu Thuyết Vợ Già Chồng Trẻ #1 của Hồ Biểu Chánh – Đọc Truyện Đêm Khuya
♪ Nghe Full:
©Pls, don’t re-upload my video.
► Nghe Truyện Mới:

Hồ Biểu Chánh sở trường về viết văn xuôi tự sự. Ðề tài phần lớn là cuộc sống Nam bộ từ nông thôn đến thành thị những năm đầu thế kỷ XX với những xáo trộn xã hội do cuộc đấu tranh giữa mới và cũ. Cách diễn đạt nôm na, bình dị. Ông đã có những đóng góp to lớn vào sự hình thành thể lọai tiểu thuyết trên chặng đường phôi thai.
#TroChuyenDemKhuya #HồBiểuChánh

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/giai-tri

2 thoughts on “Vợ Già Chồng Trẻ #1 – Tiểu Thuyết của Hồ Biểu Chánh | Trò Chuyện Đêm Khuya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *