5 thoughts on “VLTK MOBILE – Hướng dẫn cài đặt Võ Lâm Việt Mobile trên giả lập PC

  1. Mình bấm vào link RAR trong mô tả thì nó báo lỗi "Rất tiếc, tệp mà bạn yêu cầu không tồn tại.

    Đảm bảo bạn có URL chính xác và tệp tồn tại.", bạn xem lại link giúp mình với.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *