(Vietsub+kara) Cổ Long Quần Hiệp Truyện ( MV Thần Đồ – Dũng Giả Đại Mạo Hiểm )《古龍群俠傳》- Cổ Long Quần Hiệp Truyện
MV Thần Đồ
作曲:丟子
Soạn: Đâu Tử
編曲:丟子
Biên khúc: Đâu Tử
作詞:檀燒
Tác từ: Đàn Thiêu
演唱:河圖
Biểu biễn: Hà Đồ
混音:丟子
Hỗn âm: Đâu Tử
– Trans : ily Zhang
– Timing/Effe: ily Zhang
– Kara / Endcode: ily zhang

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *