[Vietsub/Pinyin] Suất Hai Người Tốt Đẹp – Lí Tuấn Nghị | OST Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta+ Đăng ký ngay để xem 👉
🎧 Phát nhạc số 👉

♪ Bài hát:Suất Hai Người Tốt Đẹp (#兩人份美好)
♪ Trình bày:Lí Tuấn Nghị (#李俊毅)
♪ Nhạc phim:Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta (#致我們暖暖的小時光)

[Lời bài hát tiếng việt] by Google-translate
Yêu miệng, yêu lông mi của bạn
Yêu mái tóc của bạn, yêu hương vị của bạn
Tín hiệu trong mắt
Là gói biểu thức độc quyền của bạn
Yêu giai điệu của bạn, yêu sự hợp tác của bạn
Yêu nụ cười của bạn yêu cái ôm của bạn
Con mèo của bạn rất hài lòng, sự bảo vệ của tôi là không hợp lệ.
Tôi không nghĩ ai cũng có thể thay thế nó.

Móc tay từng bước, bao quanh bạn
Tôi cảm thấy tình yêu rõ ràng hơn một chút.
May mắn thay, bạn sẽ cười khi ngủ thiếp đi.
Đó là cách nó khiến trái tim tôi đập
Hãy để vị ngọt tăng chậm mỗi ngày, ngày này qua ngày khác.
Nướng một hương vị lãng mạn
Vị ngọt này là tốt, tôi muốn ăn nó.
một chiếc bánh mì tình yêu
Nếm hai người thật đẹp.

Yêu giai điệu của bạn, yêu sự hợp tác của bạn
Yêu nụ cười của bạn yêu cái ôm của bạn
Con mèo của bạn rất hài lòng, sự bảo vệ của tôi là không hợp lệ.
Tôi không nghĩ ai cũng có thể thay thế nó.
Móc tay từng bước, bao quanh bạn
Tôi cảm thấy tình yêu rõ ràng hơn một chút.
May mắn thay, bạn sẽ cười khi ngủ thiếp đi.
Đó là cách nó khiến trái tim tôi đập
Hãy để vị ngọt tăng chậm mỗi ngày, ngày này qua ngày khác.
Nướng một hương vị lãng mạn
Vị ngọt này là tốt, tôi muốn ăn nó.
một chiếc bánh mì tình yêu
Nếm hai người thật đẹp.

Móc tay từng bước, bao quanh bạn
Tôi cảm thấy tình yêu rõ ràng hơn một chút.
May mắn thay, bạn sẽ cười khi ngủ thiếp đi.
Đó là cách nó khiến trái tim tôi đập
Hãy để vị ngọt tăng chậm mỗi ngày, ngày này qua ngày khác.
Nướng một hương vị lãng mạn
Vị ngọt này là tốt, tôi muốn ăn nó.
một chiếc bánh mì tình yêu
Nếm hai người thật đẹp.

[PinYin Lyric]
Song:liǎng rén fèn měi hǎo
Singer:lǐ jùn yì Q20182
nǐ de zuǐ jiǎo ài nǐ de jié máo
ài nǐ de fā shāo ài nǐ de wèi dào
yǎn shén zhōng de xùn hào dū zuǐ de xiǎo jiāo ào
shì nǐ zhuān shǔ biǎo qíng bāo
ài nǐ de yǔ diào ài nǐ de sā jiāo
ài nǐ de wēi xiào ài nǐ de yōng bào
nǐ māo mī bān tǎo hǎo wǒ fáng yù quán bù wú xiào
zhè gǎn jiào shuí dōu tì dài bù le

gōu zhe shǒu yī bù yī bù yī bù yī bù nǐ shēn biān huán rào
gǎn jiào dào ài yī diǎn yī diǎn yī diǎn diǎn de míng liǎo
qìng xìng hé nǐ yù dào shuì zhe dōu huì tōu xiào
jiù shì rú cǐ ràng wǒ xīn tiào
ràng tián mì yī tiān yī tiān yī tiān yī tiān màn màn de fā jiào
hōng bèi chū làng màn de wèi dào
zhè tián dù gāng gāng hǎo xiǎng yī kǒu chī diào
yī fèn ài qíng miàn bāo
pǐn cháng liǎng rén fèn měi hǎo

ài nǐ de yǔ diào ài nǐ de sā jiāo
ài nǐ de wēi xiào ài nǐ de yōng bào
nǐ māo mī bān tǎo hǎo wǒ fáng yù quán bù wú xiào
zhè gǎn jiào shuí dōu tì dài bù le
gōu zhe shǒu yī bù yī bù yī bù yī bù nǐ shēn biān huán rào
gǎn jiào dào ài yī diǎn yī diǎn yī diǎn diǎn de míng liǎo
qìng xìng hé nǐ yù dào shuì zhe dōu huì tōu xiào
jiù shì rú cǐ ràng wǒ xīn tiào
ràng tián mì yī tiān yī tiān yī tiān yī tiān màn màn de fā jiào
hōng bèi chū làng màn de wèi dào
zhè tián dù gāng gāng hǎo xiǎng yī kǒu chī diào
yī fèn ài qíng miàn bāo
pǐn cháng liǎng rén fèn měi hǎo

gōu zhe shǒu yī bù yī bù yī bù yī bù nǐ shēn biān huán rào
gǎn jiào dào ài yī diǎn yī diǎn yī diǎn diǎn de míng liǎo
qìng xìng hé nǐ yù dào shuì zhe dōu huì tōu xiào
jiù shì rú cǐ ràng wǒ xīn tiào
ràng tián mì yī tiān yī tiān yī tiān yī tiān màn màn de fā jiào
hōng bèi chū làng màn de wèi dào
zhè tián dù gāng gāng hǎo xiǎng yī kǒu chī diào
yī fèn ài qíng miàn bāo
pǐn cháng liǎng rén fèn měi hǎo

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://arabsn.net/category/lam-dep/

12 thoughts on “[Vietsub/Pinyin] Suất Hai Người Tốt Đẹp – Lí Tuấn Nghị | OST Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta

 1. Ài nǐ de zuǐjiǎo ài nǐ de jiémáo
  Ài nǐ de fǎ shāo ài nǐ de wèidào
  Yǎnshén zhōng de xùnhào
  Dū zuǐ de xiǎo jiāo'ào

  Shì nǐ zhuānshǔ biǎoqíng bāo
  Ài nǐ de yǔdiào ài nǐ de sājiāo
  Ài nǐ de wéixiào oh ài nǐ de yǒngbào
  Nǐ māomī bān tǎohǎo

  Wǒ fángyù quánbù wúxiào
  Zhè gǎnjué shéi dōu tìdài bùliǎo
  Gōu zhuóshǒu yībù yībù
  Yībù yībù nǐ shēnbiān huánrào

  Gǎnjué dào ài yī diǎn yī diǎn
  Yī diǎndiǎn de míngliǎo
  Qìngxìng hé nǐ yù dào shuìzhe dūhuì tōu xiào
  Jiùshì rúcǐ ràng wǒ xīntiào

  Ràng tiánmì yītiān yītiān
  Yītiān yītiān màn man de fǎ jiào
  Hōngbèi chū làngmàn de wèidào
  Zhè tián dù gānggāng hǎo xiǎng yīkǒu chī diào

  Yī fèn àiqíng miànbāo
  Pǐncháng liǎng rén fèn měihǎo
  Ài nǐ de yǔdiào ài nǐ de sājiāo
  Ài nǐ de wéixiào oh ài nǐ de yǒngbào

  Nǐ māomī bān tǎohǎo
  Wǒ fángyù quánbù wúxiào
  Zhè gǎnjué shéi dōu tìdài bùliǎo
  Gōu zhuóshǒu yībù yībù

  Yībù yībù nǐ shēnbiān huánrào
  Gǎnjué dào ài yī diǎn yī diǎn
  Yī diǎndiǎn de míngliǎo
  Qìngxìng hé nǐ yù dào shuìzhe dūhuì tōu xiào

  Jiùshì rúcǐ ràng wǒ xīntiào
  Ràng tiánmì yītiān yītiān
  Yītiān yītiān màn man de fǎ jiào
  Hōngbèi chū làngmàn de wèidào

  Zhè tián dù gānggāng hǎo xiǎng yīkǒu chī diào
  Yī fèn àiqíng miànbāo
  Pǐncháng liǎng rén fèn měihǎo
  Gōu zhuóshǒu yībù yībù

  Yībù yībù nǐ shēnbiān huánrào
  Gǎnjué dào ài yī diǎn yī diǎn
  Yī diǎndiǎn de míngliǎo
  Qìngxìng hé nǐ yù dào shuìzhe dūhuì tōu xiào

  Jiùshì rúcǐ ràng wǒ xīntiào
  Ràng tiánmì yītiān yītiān
  Yītiān yītiān màn man de fǎ jiào
  Hōngbèi chū làngmàn de wèidào

  Zhè tián dù gānggāng hǎo xiǎng yīkǒu chī diào
  Yī fèn àiqíng miànbāo
  Pǐncháng liǎng rén fèn měihǎo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *