[ Vietsub ] Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Ngô Ân | 古龍群俠傳 – 吾恩[ Vietsub ] Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Ngô Ân | 古龍群俠傳 – 吾恩
Nhạc: Đâu Tử
Lời: Đàn Thiêu
Biên khúc: Đâu Tử
Nguyên xướng: Hà Đồ
Trans – sub : Xiao You
==================
FB:
===========
Brought to you by Xiao You thanks for watching !
TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/giai-tri

2 thoughts on “[ Vietsub ] Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Ngô Ân | 古龍群俠傳 – 吾恩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *