[Vietsub] Cổ Long quần hiệp truyện – Liệt Thiên | 古龙群侠传 – 裂天“Cổ Long quần hiệp truyện”

Soạn nhạc/Arrangement: Đâu Tử

Viết lời: Đàn Thiêu

Hát gốc: Hà Đồ

Phối âm/Cover: Liệt Thiên

Áp phích: Tinh Tinh

Video + Trans + Sub: k.l | DO NOT REUP.

Vì tui lên cơn cuồng giọng Liệt Thiên =)) vì tui cuồng bài hát =)) và vì tui cuồng Cổ Long =))

—————————————————-

Nguồn:

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/giai-tri

5 thoughts on “[Vietsub] Cổ Long quần hiệp truyện – Liệt Thiên | 古龙群侠传 – 裂天

 1. Pinyin:
  Pēng shén qīng xuè rè yī wǎn gēng

  xīng yǔ kǔ rù xiágǔ

  dāoguāngjiànyǐng lǐ pǐn jǐ fēn

  rénshì fúchén

  dào mò jí mò tíng mò zhuǎnshēn

  xiálùxiāngféng mò lùn guīchéng

  mò wèn yǒu shéi zài děng

  yún pò yuè bái jiàn chū nà yīshùn

  zhì jǐng cè qīng wěn

  shèng fù yī chù jí fēn

  shēngsǐ zhǐ zài fāngcùn

  fēng xī huā wúshēng

  huā yuè wúshēng yǐn rén hèn

  dài wǒ sī kāi bàn lǐ zhè chénhūn de qiánkūn

  sān chǐ qīng guāng lúnzhuǎn xǐ yānchén

  hē zuì liè de jiǔ liàn zuìměi de rén

  kàn hǎi kuò yún gāo bōlán shēng

  rén shuō jiānghú làng yǒng zuìduō wúwèi de rén

  lái sān qián rè jiǔ mǎi wǒ de xīnhún

  jiào shānchuān diāndǎo jiào dì liè tiān bēng

  zhè tiāndì wǒ lái chēng

  kuài píngshēng

  dāo zhǎn fēng zhǎn yǔ zhǎn kūn péng

  fúyáo yì suí wǒ shēn

  yīnmóu guǐjì lǐ shuǎ yīzhèn

  yě zì zònghéng

  lù shāng jǐ shāng bǐ bù shāng rén

  cónglái qíngyì nán quán nán fēn

  xīn shàng zǒng yǒu bāhén

  yún pò yuè bái jiàn chū nà yīshùn

  zhì jǐng cè qīng wěn

  shèng fù yī chù jí fēn

  shēngsǐ zhǐ zài fāngcùn

  fēng xī huā wúshēng

  huā yuè wúshēng yǐn rén hèn

  dài wǒ sī kāi bàn lǐ zhè chénhūn de qiánkūn

  sān chǐ qīng guāng lúnzhuǎn xǐ yānchén

  hē zuì liè de jiǔ liàn zuìměi de rén

  kàn hǎi kuò yún gāo bōlán shēng

  rén shuō jiānghú làng yǒng zuìduō wúwèi de rén

  lái sān qián rè jiǔ mǎi wǒ de xīnhún

  jiào shānchuān diāndǎo jiào dì liè tiān bēng

  zhè tiāndì wǒ lái chēng

  dài wǒ sī kāi bàn lǐ zhè chénhūn de qiánkūn

  sān chǐ qīng guāng lún zhuǎn xǐ yānchén

  hē zuì liè de jiǔ liàn zuìměi de rén

  kàn hǎi kuò yún gāo bōlán shēng

  rén shuō jiānghú làng yǒng zuìduō wúwèi de rén

  lái sān qián rè jiǔ mǎi wǒ de xīnhún

  jiào shānchuān diāndǎo jiào dì liè tiān bēng

  zhè tiāndì wǒ lái chēng

  kuài píngshēng

 2. giang hồ, sinh tử tồn vong định đoạt trong một kiếm, vó ngựa ngàn dặm, vung trường kiếm độc bá vạn dặm thế gian, hỏi ai ngăn nổi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *