6 thoughts on “Việt Nam đang là trạm trung chuyển buôn lậu ma túy quốc tế

  1. đập đá đến đổi nhập viện và được các lảnh đạo cấp cao đến thăm hỏi và hổ trợ.. đó là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ đang và sắp đi vào con đường này…. không lạ gì khi các đường dây buôn ma tuý đang lộng hành ở cái xứ sở loạn tham nhũng..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *