Ứng dụng CNTT cơ bản | 25.04.2019 | Đề 3 | Excel | Tổng thành tiền trước ngày 15 mỗi tháng ư? Dễ lắmCâu VLOOKUP thứ hai của đề này rất chi là rối rắm.
Chuẩn bị tinh thần bị hack não nào 🙋‍♂️

Trang cá nhân (Google Site):
Mình chia sẻ kinh nghiệm làm bài, đề thi, file mẫu, file gợi ý tại đây nhé.

Tóm tắt các câu trong đề:
(Nếu dùng máy tính, bạn có thể click vào mốc thời gian để xem ngay câu đó)
✔️ Tạo bảng: (0:40)
✔️ Câu 1: (6:54) Dò tìm theo cột (VLOOKUP)
✔️ Câu 2: (8:15) Dò tìm theo cột (VLOOKUP) kết hợp điều kiện (IF)
✔️ Câu 3: (10:58) Thành tiền có điều kiện (IF kết hợp AND OR)
✔️ Câu 4: (12:00) Sắp xếp bảng tính (SORT)
✔️ Câu 5: (1:26) Định dạng ngày/tháng rút gọn (FORMAT CELLS…)
✔️ Câu 6: (12:36) Xét điều kiện (IF kết hợp AND) có ngày tháng (DATE)
✔️ Câu 7: (13:53) Tính tổng thành tiền nhiều điều kiện (SUMIFS) kết hợp cột phụ

#NguyenTranDaThu #TinHocVanPhong #ChungChiTinHoc

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/cong-nghe

9 thoughts on “Ứng dụng CNTT cơ bản | 25.04.2019 | Đề 3 | Excel | Tổng thành tiền trước ngày 15 mỗi tháng ư? Dễ lắm

  1. Câu 4, săp xếp giảm dần theo ngày bán, mình thấy sắp kiểu nào cũng không theo thứ tự, như bài của bạn làm, ngày 10/9, 20/7, 5/9, 12/8, 28/8…mình vẫn không thấy logic giảm dần theo ngày bán ở đâu, bạn chỉ choi mình hiểu với nhé, cảm ơn bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *