30 thoughts on “Uẩn khúc trong vụ 39 người chết trong container

  1. Đại tướng To Lâm.,và thiếu tướng trã lời phỏng vấn, không thấy đặc nặng điều tra sở tại. Thủ Tướng chỉ thị quan tâm?

  2. Vì vì sao ? Vì nghèo thì rõ thế ấy. Kích động tạo thành lại ẩn khuất Đả xẩy ra lâu đời, mà vẩn tiếp diễn vào cấp lịch sử vẩn không dừng 60 ~ 70 năm đấy. Sẽ không dừng lại đâu.

  3. Tổ chức buôn ng này k phải nhỏ đâu. Đg dây này có liên quan tới hội Tam Hoàng khét tiếng trên thế giới

  4. Mình k hiểu sao 39 ng tại sao lại chui vào cái thùng đông lạnh sống sao dc cái đấy trẻ con còn biết

  5. Giáo sư nói theo chủ quan của mình ,bọn buôn người nó có cách vận chuyển thành công , đây chỉ là sự cố thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *