4 thoughts on “Tuyệt Phẩm Bolero KHÔNG QUẢNG CÁO Vừa Nghe Đã Ngủ-Lk Bolero Xưa Tình Lỡ Phụ Tình Đau Xót Tình Anh

  1. Bà thanh ngân hát ghe gốm qua thôi ghi hát đi bán vé số đi bà ngân điệu đã sấu còn điệu nữa ngoại

  2. Minh le hát 1 mình hoac ca sĩ nào cũng hây cả còn hát, chung bà thanh ngân ko hây mỗi lần tui nghe bà ngân hát là tui tắt liền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *