11 thoughts on “Tutorial Pink Doreamon 3D Origami – Hướng dẫn xếp Đô-rê-mon hồng

  1. Bạn ơi cho mình hỏi….xếp cái này cần giấy A4 cứng hay mềm vậy??? và các bộ phận như tay, chân, mắt, miệng giấy A4 mềm hay cứng vậy bạn…..Thank You….^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *