Từ Điển Y Khoa Tiếng Anh P1 – DORLAND DICTIONARYHướng dẫn các bạn sử dụng từ điển y khoa tiếng Anh đúng cách. Phần 1: Từ điển Trong từ điển Dorland sử dụng phiên âm AHD, ở video này BS Duy sẽ…

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://arabsn.net/category/du-lich/

Leave a Reply