21 thoughts on “Tự chế công thức làm KEM TRỘN cực kỳ AN TOÀN da trắng như bông bưởi, mà không ăn nắng

  1. Thế tóm lại đây là kem dưỡng hay sữa tắm trắng vậy. Nếu kem duõng thì bôi lên lúc xong lại tắm đi rồi lại bôi kem khác thì gọi j là kem dưỡng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *