29 thoughts on “Truyện Vui LMHT : Skill Nguy Hiểm Nhất LMHT

  1. dung la cai loai con cho neu cac ban nhin vao goc trai ben tren co bieu tuong cua xem game chung to an cap dang len khon nan vai

  2. Tôi rất vinh dự khi được làm comment đầu tiên. Đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn tới bố tôi và mẹ tôi đã sinh ra tôi để được làm comment đầu tiên. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới ông nội tôi và bà nội tôi và ông ngoại tôi và bà ngoại tôi đã sinh ra bố mẹ tôi để sinh ra tôi để tôi được làm comment đầu tiên. Cảm ơn mọi người đã cho tôi được nhận vinh dự này.

    P/s: Truyện rất hài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *