46 thoughts on “Truyện Vui LMHT : Nỗi khổ của 3 ron

  1. sona rảnh wa mua cá đồng mắt xanh theo dõi 24 giờ cả đồng tiền 1 mặt xanh có mấy phút 75 đồng mua cá đồng dư tiền ghê

  2. ông này nói đúng baron bị giết vẫn có thể hồi sinh lại vì baron sau khi chết thì đứa có công đánh thì khi baron bị chết nó chỉ lấy được bùa chứ và sau một thơi gian lại nó sẽ lại hồi sinh và bùa baron của mấy đứa người chơi bị baron thu lại đâu giết luôn được baron,nhưng cả cắm mắt cả ngày thì nó đi vệ sinh cũng éo được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *