6 thoughts on “Truyện Voz: Ranh giới, Full – Phần 1, Thủa mộng mơ

  1. anh đọc truyền cảm thiệt, nhưng mà em nghĩ anh nên kết hợp với giọng đọc nữ nữa chắc là hay hơn nữa.

  2. Alo bác ơi lúc nào đọc nốt full phần 1 truyện Ngẫm nhá bác. Full phần 1 là đến khoảng chap 80 cơ bác ạ.link full em có gửi cho bác trên Facebook rồi đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *