13 thoughts on “Truyện Ngắn Hay Nhất Về Tình Yêu – Đọc Truyện Đêm Khuya

  1. Hồi trước tôi có nghe chuong trình đọc truyện văn học trên radio, cũng giọng đọc này rất là quen.

  2. Người chúng ta nhớ nhất, không quan trọng phải đến sau hay trước. Chỉ đơn giản người đó chính là cả tuổi trẻ này, mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *