15 thoughts on “Truyện Ma Sư Thầy Bắt Ma | Một Câu Chuyện Có Thật Ở Dốc Miếu Đôi

  1. minh noi that chi ke chuyen ma nghe rat hay va hap dan ng nghe.nhung k len ghép may cai hình anh ma quái o dau de .nhin rat hai k dam nghe

  2. Trời ơi…không nghe không thích thì thôi có gì đâu,vào nói chuyện chi thô tục,tội nghiệp người ta,VA đọc giọng mình nghe cũng hay mà…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *