9 thoughts on “Truyện Ma Người Khăn Trắng Kinh Dị Có Thật Hay Nhất – Đáy Áo Oan Hồn

  1. Có ai biết 2 giọng đọc này còn truyện j ko ,mình nhớ còn 2 bộ truyện nữa nhưng ko nhớ tên truyện

  2. kim mỹ ở trong phim "giông tố cuộc đời" do thanh trúc đóng, xinh đẹp nóng bỏng lắm, tui thích lắm

  3. Nội dung và tên đúng y trong phim " giông tố cuộc đời" Lê Phương đóng. Chắc chuyển thành phim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *