25 thoughts on “TRUYỆN MA LMHT: ACC MA ÁM phần 2

  1. Toàn thằng ngu acc nó bảo chơi vui vẻ cùng k chơi ở đó cứ chửi nó ngu này nọ k hợp tác j tình bn bè cux rất qt đôi khi acc nó mún kết bạn vs những bạn của Phong ấy mà ngược lại những bn ấy đều chửi acc nên acc giết còn Hoàng k giết nữa vì mún chơi vui vẻ vs m.n mà Hoàng lại chửi nên lại phải nguyền rủa oke mấy bác có não k chịu suy nghĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *