Truyện: kéo cây lúa lên lớp 3Kéo cây lúa lên

Mọi người thường gọi anh ta là một chàng ngốc. Một hôm anh ta ra đồng thấy ruộng lúa nhà mình xấu hơn ruộng lúa nhà người. Anh bèn kéo tất cả cây lúa của ruộng mình lên cao hơn lúa của nhà bên cạnh. Làm xong, anh quay về nhà khoe với vợ:

– Thấy lúa nhà mình xấu quá, tôi đã kéo chúng lên. Bây giờ thì nó đã cao hơn lúa của mọi người rồi !

Nghe chồng nói vậy, chị vợ vội ra đồng xem thử, thì thấy lúa trong thửa ruộng nhà mình đã héo rũ xuống cả rồi.

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/giai-tri

1 thought on “Truyện: kéo cây lúa lên lớp 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *