22 thoughts on “Truyện cười 16+ Phần 2 | Truyện cười ngắn

  1. Truyện cười này Cù vào nách cũng không cười ra được Truyện này là chuyện nhảm chứ đâu phải truyện cười

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *