3 thoughts on “Trực Tiếp Vui Chơi Bán Hàng Trò Chuyện 0918540611

  1. Bạn bán đấu giá giả tỉ bước nhảy 50hoạc 100 ai nhảy hơn thì phạm quy chứ mới vào mấy bạn nhảy quá cao người ta nghĩ cò mồi thế rồi các bạn sợ cho nên đứng hình luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *