5 thoughts on “Trong Quan Tài Buồn – Nguyễn Ngọc Ngạn Full

  1. Ông Ngạn oi, chac ông già rồi nen lam cam thông báo tin không chính xác, hãy nghe Tranmaico giải thich ne.
    https://youtu.be/Fp_wKRdQ3Vw

  2. Riêng cái tội cải cách ruộng đất thôi thì thằng hồ chí minh con chó ghẻ ăn cứt phải chém đầu nó hàng tỷ lần cũng không hết tội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *