11 thoughts on “TRỌNG NGHĨA BÁN XE VỀ KHU VƯỜN XOÀI KHÔNG AI TRÔNG COI

  1. Nhu cầu trứng gà ngày càng tăng cao nuôi gà là tiêu thụ tốt nhất Anh nghĩa.. vì nó là nguồn cũng cấp năng lượng thiết thực cho mọi người.

  2. Em gớp ý anh nghĩa như này.
    Đất a nghĩa là vườn. Mà làm vườn mà đất anh phẳn quá. Cho nên điều kiện và nước tưới kg có. Mương phèn thoát nước cũng không có. Cho nên những người làm vườn mà trồng soài người ta không làm đâu. Hoặc a nghĩa trồng thanh long như vườn Kế bên đi. A kêu cho người ta vào Mướn đất thì còn mai..ok anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *