3 thoughts on “trò chơi xe tải 2, hồi hộp như đang ngồi trên xe

  1. Xe tải chở hàng được lắm đó mình mời bạn qua nhà uống nước nghỉ ngơi rồi chạy tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *