Trò Chơi Vận Động Phát Triển Vận Động Tinh Cho TrẻTrò chơi vận động phát triển vận động tinh cho trẻ.
GVHD: Th.S Lê Hải
Nhóm 6 – Lớp Phương pháp giáo dục Thể chất – Chiều Thứ 3
Năm học 2019 – 2020
Khóa 43 – Khoa Giáo Dục Mầm Non – Trường Đại Học Sư Phạm Tp.HCM

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://arabsn.net/category/giai-tri/

1 thought on “Trò Chơi Vận Động Phát Triển Vận Động Tinh Cho Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *