1 thought on “Trò Chơi Gia Tài – Tập 08 | Lemon, Eet ra chiêu trừng trị kẻ đeo bám anh trai nuôi của Lemon

  1. Tên khác của phim là ai là người thừa kế đã ra hết 25 tập. Xem phim hài, tc lại có tính nhân văn cao. Kết phim rất có hậu. Odin và Lemon hạnh phúc đến với nhau😚

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *