27 thoughts on “Trên tay nón bảo hiểm gấp được – Overade Plixi Fit

  1. Nói thật nhan,Sao Cu Hiệp lần nào giới thiệu sản phẩm mới điều nói những cái dư thừa cái mà người cần nghe thông tin thì ko nói. Ví dụ như giá nó bao nhiêu tiền nặng bao nhiêu lạng và khi đội thì nó có chịu lực va chạm tốt ko và cái chính là muốn mua thì vào trang hay đường link nào giá thì bao nhiêu tiền ( cái thông tin đó là người ta cần biết đó cha nội ) Lần nào coi cha này nói cũng hụt hẩn và chớt vớt. Bó tay !

  2. Người nươc ngoài nhìn người VN đội nón bảo hiểm 1/2 họ nói "cái này có thể bảo vệ đầu ư?"…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *