14 thoughts on “Trên tay máy chiếu ViewSonic X10-4K

  1. Máy chiếu nào cơ bản chả di động được mà bác nhấn mạnh thế. Công nhận nhiều tính năng hay thật.

  2. Giá :))
    https://www.amazon.com/ViewSonic-X10-4K-Projector-Compatible-Assistant/dp/B07NQTZ15D/ref=sr_1_1?keywords=ViewSonic+x10&qid=1566836168&s=electronics&sr=1-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *