TRÀNG AN, NINH BÌNH, VIỆT NAM NĂM 2019Trang An landscapes complex is a general tourist destination including UNESCO world cultural and natural heritages in Ninh Binh, Vietnam. Previously, many famous places and relics here have been ranked particularly important national relics by the Government of Vietnam such as Trang An ecological tourist area, Tam Coc – Bich Dong tourist area, Bai Dinh pagoda and the ancient capital. Hoa Lu … Linking between these areas is Hoa Lu special-use forest ecosystem on limestone mountains, wetlands and a system of rivers, lakes and swamps with an area of ​​12,252 ha. Trang An World Heritage Complex carries unique natural landscapes from mountain rocks, ecosystems, forest trees, vegetation, rice fields, lagoon lakes and yacht routes on Ngo Dong and Stream Tien rivers. , Voi river, Sao Khe river, Voi Temple river, Ben Dang river. It possesses beautiful caves such as Thien Ha cave, Thien Thanh cave, Tien cave, Tien Ca cave, Vo Gioi cave, Thuy Cung cave, Bist cave, Tam Coc cave, Trang An cave and Sinh Duoc cave; valuable archaeological sites such as Muoi Cave, Bua Hang Cave, Trong Cave, Oc Oc, Thung Binh and Hoa Lu Citadel; famous historical relics associated with 4 dynasties Dinh – Le – Ly – Tran such as Hoa Lu palace, King Dinh temple – King Le, Bich Dong pagoda, Bai Dinh pagoda, and Vu Lam palace, Thai Vi temple, temple Tran, Suoi Tien temple or other landscapes such as bird garden in Thung Nham, Thung Nang, Mua cave, Hoa Lu special use forest …
********************************************************************
Quần thể danh thắng Tràng An là một địa danh du lịch tổng hợp gồm các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận ở Ninh Bình, Việt Nam. Trước đó, nhiều di tích danh thắng nơi đây đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng như Khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư… Liên kết giữa các khu vực này là hệ sinh thái rừng đặc dụng Hoa Lư trên núi đá vôi, đất ngập nước và hệ thống sông, hồ, đầm với diện tích 12.252 ha. Quần thể di sản thế giới Tràng An mang trong mình những khung cảnh thiên nhiên độc đáo từ đá núi, hệ sinh thái, rừng cây, thảm thực vật, đồng lúa, hồ đầm và những tuyến du thuyền trên sông Ngô Đồng, suối Tiên, sông Vọc, sông Sào Khê, sông Đền Vối, sông Bến Đang. Nơi đây sở hữu những hang động đẹp như động Thiên Hà, động Thiên Thanh, động Tiên, động Tiên Cá, động Vái Giời, động Thủy Cung, hang Bụt, hang Tam Cốc, hang động Tràng An, hang Sinh Dược; những di chỉ khảo cổ học có giá trị như hang Mòi, hang Bói, hang Trống, mái Ốc, thung Bình, thành Hoa Lư; những di tích lịch sử nổi tiếng gắn với 4 vương triều Đinh – Lê – Lý – Trần như cung điện Hoa Lư, đền Vua Đinh-Vua Lê, chùa Bích Động, chùa Bái Đính, hành cung Vũ Lâm, đền Thái Vi, đền Trần, đền Suối Tiên hay những thắng cảnh khác như vườn chim thung Nham, thung Nắng, hang Múa, rừng đặc dụng Hoa Lư…

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://arabsn.net/category/du-lich/

3 thoughts on “TRÀNG AN, NINH BÌNH, VIỆT NAM NĂM 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *