1 thought on “Trấn Thành bị Jun Phạm chuốc say đến mặt đỏ

  1. Ép người ta uống cho dữ xong tới mình thì sập trên bờ biển kkkkkk!!!!
    Thỏ trắng tỉnh chưa thỏ trắng ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    #TranThanh #AXin #HariWon #XinRi #AnhDuc #ThuMinh #JunPham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *