13 thoughts on “Trải nghiệm giao dịch ngân hàng bằng dấu vân tay tại TPBank LiveBank

  1. Mình đang dùng TP Bank với Timo song song thì đánh giá đây là 2 ngân hàng tiện lợi về mặt giao dịch cũng như là có công nghệ tốt nhất. Cùi bắp nhất thì là Agribank, sau đấy là Vietinbank.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *