41 thoughts on “Trải Nghiệm Bay Dù Lượn Ngắm Mù Cang Chải Từ Trên Cao – 0902.125.369

  1. Mỗi lần đăng ký bay là bao nhiêu nếu có người bay cùng ạ mà có àn toàn không ạ mình chưa bao bao giờ

  2. ca khúc hoa tấu sáo mèo hay ghê?nhưng ad không cho có nhìu bạn xin nhưng không thấy hồi âm?ca khúc hay phong canh đẹp tuyêt quá ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *