25 thoughts on “Top Những Con Gà Nọc VIP Đáng Để A.E Tham Khảo

  1. A ji do oi a co bao nhieu con ga may ma con nao cung de lam noc het vay jay ga cua a cung thuong thoi jay hau cung ko co ji goi la ju e noi ji a ne giay hau chang co va cua bao nhieu chung nao ga cua a jay hau va cua moc toi mong thoi do a ha noi he ,noi that la a kheo ga a va di,xam xi du dau phong

  2. Đm tụi mày chỉ biết sủa,biết anh hùng bàn phím🖕🏻
    Sao tụi mày ko có gan đi tới chỗ của người ta sủa vậy đó..vậy người ta mới nể,chứ Lên đây cào bậy cào bạ tay lol của tụi mày vậy có hơn gì con chó giữ trại cho người ta đâu🤞🏼🤞🏼🤞🏼 khinh tụi mày quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *