21 thoughts on “Tokyo Mew Mew – Ep 2 (Viet Sub)

  1. Kẻ đứng sau chuyện này là ai? Tên thuộc hạ xuất hiện ở đầu tập 2 là ai? Có phải là người mà tiểu meo meo thích? Nghi ngờ thật…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *