20 thoughts on “TOÀN CẢNH tiến độ ĐƯỜNG SẮT METRO Hà Nội | Tuyến số 3: Nhổn – Ga Hà Nội

  1. chỗ nghĩa trang mai dịch giờ khác trước nhiều quá. Nhớ lại cái thời sinh viên trọ ở phú diễn, giờ mấy cái công viên mở ra làm mình ko nhớ được trước nó là cái gì, mới 4 năm chứ mấy

  2. Nói lẫn lộn giữa tuyến Kim Mã – Yên nghĩa với tuyến Nhỗn – Ga Hà nội rồi add ơi.Tuyến Nhỗn – Ga Hà nội chưa có chạy thử tầu….

  3. Đường đã chật lại xây tàu điện trên cao nhìn mất cảnh quang đô thị đg phố nhìn lên cứ lù lù những khôi bê tông xấu lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *