28 thoughts on “Tình Kiếm 3D – Review Update mới , Bung Top Đá Khảm

  1. Mình mới chơi game lần đầu cho mình hỏi có event đua tóp cường hoá trang bị ko vậy.tại mình đang tích thủy tinh nhưng ko biết có ra sự kiên ko

  2. Chịu nhịn nhục nhỉ sáng gặp tui chắc ko chịu nỗi sk nào cũng trừa lại riêng khảm là cục nào lên cục đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *