33 thoughts on “Tiến vào Sài Gòn đường NGUYỄN THỊ MINH KHAI ngày nay như thế. #36 Du lịch TP.Sài Gòn

  1. Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai rất nhiều cây xanh cổ thụ nên rất mát và rất đẹp, rất đông đúc

  2. Con đường em đi rất nhiều lần, khi xem anh chia sẻ mới chú ý đến những thứ mà đi qua không chú ý. Thanks

  3. Tiến vào Sài hong đường Nguyễn thị minh khai, con đường này cũng có trồng nhiều cây nên cũng mát,tập trung rất nhiều ngân hàng

  4. Tiến vào Sài gòn và đi hết các cung đường cũng tròn tháng bạn nhỉ:đường Nguyễn thị mình khai mình đi rồi^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *