50 thoughts on “THVL | Thế giới cổ tích – Tập 49: Sự tích cây nêu ngày tết

  1. tính ra Quỹ nó cũng sòng phẳng đó chứ, đã nói là làm. Trong khi bây giờ có những kẻ lật lọng nói có thành ko, ỷ quyền thế mà áp bức

  2. Truyện rất hay và ý nghĩ nối lên sự bắt công và cướp bốc của bọn thực dân đô hộ mượn hình bống quỷ đẻ nói lên sự bất công mà bọn thực dân đàng áp và cướp bốc dân ta và dân ta củng rất kiên cường và thông minh đứng lên giành lại đất nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *